Intervju med Eola Änggård Runsten, CFO på AcadeMedia. (siffrorna som används som exempel i texten är inte uppdaterade, de senaste finansiella siffrorna finns alltid här).

Den som vill sätta sig in i AcadeMedias ekonomi gör det lättast genom att läsa årsredovisningen för AcadeMedia AB.

– Vi har en stark ekonomi. Grunden till det är att vi aldrig har haft fler elever än vi har idag. Det betyder att våra utbildningar är attraktiva vilket ger oss en ekonomisk trygghet. Vi omsätter idag drygt åtta miljarder, och gjorde förra året en vinst i rörelsen på 517 miljoner kronor, säger Eola Änggård Runsten, finansdirektör (CFO) på AcadeMedia.

– En annan styrka hos AcadeMedia är att vi har många olika verksamheter, vi finns i hela utbildningstrappan, från förskola till vuxenutbildning. Det gör att företagets risker är mycket lägre än hos de som bara jobbar med en skolform.

Viktigt för att utveckla

En fråga som med jämna mellanrum diskuteras är statens, kommuners och företags lånekostnader. De allra flesta lånar pengar till sin verksamhet.

– Man kan inte riktigt jämföra företag och kommuner rakt av, eller för den delen olika företag, men lån är ofta en viktig metod för att verksamheter ska utvecklas. Men man får naturligtvis aldrig låna mer än man vet att man klarar av, säger Eola Änggård Runsten.

AcadeMedia hade bokslutsåret 2014/15 lånekostnader på 293 miljoner kronor.

– Våra lånekostnader måste sättas i relation till både företagets storlek och vårt starka och ökande rörelseresultat. Rörelseresultatet är 517 miljoner, lånekostnaderna 293 miljoner. Vi, precis som bankerna, tittar alltid på om företaget har råd att betala sina räntor, har vi tillräckligt mycket över? Svaret på den frågan är ja, vi har en god marginal.

AcadeMedias räntor utgör 2,8 procent av kostnaderna eller om man så vill, 2,7 procent av omsättningen.

Många år med uppgång

AcadeMedias ekonomi har en lång och obruten period av god och stabil utveckling.

– Tack vare att våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar är attraktiva, har vi ett företag som har en mycket stabil ekonomi. Så har det varit under många år, fler och fler söker sig till oss vilket vi givetvis är väldigt glada för, säger Eola Änggård Runsten.

En annan fråga som ofta dyker upp i diskussioner, inte minst i media, är svårigheten att förstå hur ett företag som AcadeMedia är uppbyggt. Var tittar man, och på vilka siffror, för att förstå hur det går för företaget och hur stabilt det är?

– Vi använder vad man brukar kalla koncernredovisning där vi samlar resultatet för alla våra bolag. Man kan jämföra med en familjs ekonomi, även om det är flera personer ser man ju till familjen som helhet, inte som flera olika ekonomiska enheter, säger Eola Änggård Runsten.

Det är dock inte helt enkelt att förstå en årsredovisning. Därför har vi tagit fram en snabbguide för dig som vill sätta dig in i de viktigaste siffrorna.

AcadeMedia har växt kraftigt de senaste åren, både genom att gå samman med andra utbildningsföretag och genom att starta nya egna förskolor och skolor. En konsekvens när vi köper en befintlig verksamhet är ofta att vi får ytterligare ett bolag i AcadeMedias bolagfamilj.

Förenklar ständigt

-Vi vill själva ha så få bolag som möjligt och har avvecklat mer än 25 bolag i koncernen det senaste året. Samtidigt är det inte så enkelt som att slå ihop alltihop till ett företag. Vi måste exempelvis ta hänsyn till att skoltillstånden ligger i våra dotterbolag. Det är många hänsyn som måste tas och vi får inte göra några formella misstag när vi minskar antalet bolag. Därför går arbetet relativt långsamt.

– En annan aspekt är att medarbetarna i de olika bolagen ofta vill vara anställda just där. Arbetar man på Pysslingen eller Rytmus känner man mer gemenskap med det företaget än med AcadeMedia som koncernen heter, säger Eola Änggård Runsten.

Olika typer av dotterbolag

AcadeMedia har 111 dotterbolag. De kan delas in i tre olika typer av företag. De viktigaste är våra verksamhetsbolag, alltså företag som driver skolor. Exempel på sådana är Pysslingen Förskolor och Skolor AB som har 101 förskolor och 51 grundskolor, Rytmus AB med fem gymnasier och vuxenutbildningsföretaget Kompetensutvecklingsinstitutet AB som köptes av AcadeMedia 2013-07-01.

Den andra typen av företag är servicebolag, som AcadeMedia Support AB. Där finns gemensamma servicefunktioner som alla skolor kan dra nytta av, som kvalitetsutveckling, elevhälsa, IT, juridik, fastighet, inköp och ekonomi.

– Jag och andra stabsanställda jobbar där, säger Eola Änggård Runsten.

Den tredje typen är ägarbolag.

– Ägarbolag är precis vad det låter som, alltså bolag som äger de andra företagen. Vi har valt att döpa dessa bolag till namn som inte kan förväxlas med varken servicebolag eller verksamhetsbolag. De heter bland annat ACM 2001 AB och ACM 2010 AB. Det är i dessa bolag vi har de flesta av våra lån.

Tittar man på de olika dotterbolagen hittar man både bolag som går med vinst – och bolag som går med förlust.
– Så är det i en familj också, vissa familjemedlemmar växer och kostar pengar medan andra är mogna och genererar ett överskott. Det är precis därför man inte ska titta på bolagen ett och ett då det kan ge en klart missvisande bild. Därför har vi samlat allt i en bild av AcadeMedias familjeekonomi. AcadeMedia AB:s årsredovisning ger den samlade bilden av hur det går för oss.

Innehållsansvarig

Uppdaterad