Kortfakta

Antal förskolor i Sverige:  152 (Pysslingen Förskolor, Vittra, Pysslingen Skolor)

Antal förskolebarn i Sverige: 11 338

Antal förskolor i Norge: 93 (Espira)

Antal förskolebarn i Norge: 8 834

Antal förskolor i Tyskland: 7 (Joki)

Antal förskolebarn i Tyskland: 455

Antal grundskolor: 77 (Pysslingen Skolor, Vittra)

Antal grundskoleelever: 20 195

  • 37 grundskolor har integrerade förskolor. Dessa räknas som två separata enheter ovan.

Antal Gymnasieskolor: 103 (Designgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hermods Gymnasium, Design & Construction College, IT-Gymnasiet, KLARA Gymnasium, LBS, Mikael Elias Gymnasium, NTI-gymnasiet, Plusgymnasiet, ProCivitas, Rytmus, Sjölins Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola)

Antal gymnasieelever: 25 476

Enheter och deltagare inom vuxenutbildningen varierar över tid.  Cirka 160 enheter och cirka 80 000 studerande/år. (Plushögskolan, NTI-skolan, Eductus, Hermods, KUI)

Ekonomi

Omsättning 2015/16*: 8,6 miljarder
Resultat efter skatt 2015/16*: 319 miljoner
Vinstmarginal efter skatt 2015/16*: 3,7%

*Siffrorna avser AcadeMedia AB publ (org.nr 556846-0231)

Innehållsansvarig

Uppdaterad