Kortfakta

Antal förskolor i Sverige:  153 (Pysslingen Förskolor, Vittra, Pysslingen Skolor)

Antal förskolebarn i Sverige: 11 593

Antal förskolor i Norge: 95 (Espira)

Antal förskolebarn i Norge: 9 081

Antal förskolor i Tyskland: 17 (Joki och Stepke)

Antal förskolebarn i Tyskland: 1 107

Antal grundskolor: 77 (Pysslingen Skolor, Vittra)

Antal grundskoleelever: 20 235

  • 37 grundskolor har integrerade förskolor. Dessa räknas som två separata enheter ovan.

Antal Gymnasieskolor: 103 (Designgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hermods Gymnasium, Design & Construction College, IT-Gymnasiet, KLARA Gymnasium, LBS, Mikael Elias Gymnasium, NTI-gymnasiet, Plusgymnasiet, ProCivitas, Rytmus, Sjölins Gymnasium och Stockholms Internationella Restaurangskola)

Antal gymnasieelever: 25 191

Enheter och deltagare inom vuxenutbildningen varierar över tid.  Cirka 160 enheter och cirka 100 000 studerande/år (Plushögskolan, NTI-skolan, Eductus, Hermods, KUI).

Ekonomi

Omsättning 2016/17*: 9.5 miljarder
Resultat efter skatt 2016/17*: 416 miljoner
Vinstmarginal efter skatt 2016/17*: 4.4%

*Siffrorna avser AcadeMedia AB publ (org.nr 556846-0231)

Innehållsansvarig

Uppdaterad