Lika villkor för alla elever

Alla elever i en kommun har enligt lag rätt till samma ersättning för sin skolgång, oavsett om eleven går i en kommunal eller fristående skola. Lika villkorsprincipen är en förutsättning för det fria skolvalet och handlar om att fristående och kommunala verksamheter ska kunna bedrivas på rättvisa och likvärdiga villkor, samt att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar för sin skolgång.

De fristående skolornas ersättning per elev bygger på kommunens budgeterade kostnader för sin egen verksamhet, och om den kommunala skolan går med underskott betyder det att de budgeterade resurserna inte varit tillräckliga. Då har kommunen skjutit till pengar till sina skolor. I dessa fall har eleverna i de fristående skolorna i kommunen rätt till motsvarande kompensation, och om de inte får det har kommunen brutit mot skollagens bestämmelser om lika villkor.

Genom åren har vi sett många exempel på kommuner som drivit sina egna skolverksamheter med stora förluster, ibland flera år i rad. I en del fall har kommuner då valt att höja skolpengen för eleverna i den kommunala skolan, utan att eleverna i kommunens fristående skolor har fått samma kompensation. Då brister likvärdigheten.

Att alla elever i en kommun ska få samma ersättning för sin skolgång, och inte behandlas sämre på grund av sitt val av skola, är lika självklart som att en kommun ska följa rådande lagstiftning. Tyvärr så händer det att kommuner inte gör detta, och i dessa fall har AcadeMedia valt att inleda rättsprocesser. Ingen vill att svenska domstolar ska avgöra den här typen av frågor, allra minst vi, samtidigt vore det inte rätt om vi accepterade att de elever som väljer våra verksamheter får sämre förutsättningar.

Domstolen har hittills alltid gett oss rätt.

Det bästa vore givetvis om alla kommuner satte skolpengen korrekt från början. Då skulle lagen följas, alla elever skulle få rätt till samma ersättning för sin skolgång och frågan skulle aldrig behöva bli en rättslig process.

Det finns naturligtvis kommuner som självmant kompenserar elever i fristående skolor när de höjer skolpengen för eleverna i den kommunala skolan. Det är bra och sparar både tid och resurser för alla inblandade.

Innehållsansvarig

Uppdaterad