AcadeMedias räntor

AcadeMedia lånar pengar för att kunna investera och utveckla verksamheten, bland annat genom att starta nya förskolor och skolor. Många gånger görs dessa investeringar genom att vi använder det överskott, alltså den vinst, som görs varje år. Vinsten räcker dock inte till exempelvis större företagsköp.

Ska man förenkla det hela jämför man med en familj. Normala utgifter och mellanstora investeringar (i familjens fall kanske en ny TV) klarar man av utan att låna, men stora saker som en ny bostad, eller en bil, kräver lån.

Detsamma gäller för företag vilket gör att räntor blir en naturlig del av ett företags kostnader. AcadeMedia lånar pengar framför allt vid köp av nya verksamheter.

AcadeMedias räntekostnader kan ställas i relation till våra totala intäkter som är drygt åtta miljarder kronor bokslutsåret 2014/15.

Om man däremot sätter räntekostnaden i relation till totala skulder så kan det synas som om räntan är 7 %. Vi betalar inte 7 % i räntor däremot betalar vi högre räntor än exempelvis man som privatperson gör på sitt bostadslån. 2014/15 betalade vi mellan 5,5 – 6,3 % i räntor på våra lån till bankerna.

Detta är normalt för företag eftersom säkerheterna som ställs för lånet är mer osäkra. Academedia har dock nu förhandlat om avtalet med bankerna vilket har gett oss lägre räntekostnader från och med 1 juli 2015.

Förklaringen till varför företag betalar högre räntor än privatpersoner bör ställas till bankerna. Vi tycker att företag som har en trygg ekonomi och en solid ägare skall ha möjlighet att låna till en lägre kostnad.

Tyvärr så är det i relativa termer dyrt för företag att låna pengar men det är billigare än den räntan som ägare kräver på sitt insatta kapital.

 

Räntebild

Innehållsansvarig

Uppdaterad