Ägare

Sedan den 15 juni 2016 är AcadeMedia ett publikt bolag som är noterat på Stockholmsbörsen. Det innebär att företaget har flera olika ägare. Förutom EQT, som är kvar som största ägare, har familjeföretaget Mellby Gård, Andra AP-fonden, Lannebo Fonder, ODIN Fonder och Swedbank Robur, tagit klivet in som ägare i AcadeMedia.

Att vara på börsen innebär hårda krav på insyn och rapportering, något som många i den politiska debatten länge efterlyst för företag inom välfärden. För AcadeMedia innebär detta i praktiken ingen större skillnad eftersom vi alltid har varit ett öppet företag – men i och med börsintroduktionen blir öppenheten ett krav.

Börsen är även i sig en kvalitetsstämpel för företag eftersom det regelverk som alla noterade bolag måste uppfylla är omfattande. Många stora klassiska företag finns på börsen, liksom en hel del nyare företag som visar på långsiktig och stabil utveckling. För ett samhällsnyttigt företag som AcadeMedia, som berör många människor, finns det flera fördelar med ett brett ägande.

En fördel, utöver kraven på insyn och rapportering, är att medarbetare kan vara med och äga AcadeMedia. Medarbetare fick förtur till en kvot med aktier och innan noteringsdagen valde nära 700 att köpa aktier i AcadeMedia och därmed signalera att man vill vara med och äga sin arbetsplats.

För AcadeMedias drygt 500 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter har ägarformen ingen påverkan på den dagliga verksamheten. AcadeMedia har varit på börsen förut och de enda som påverkas är den högsta ledningen och delar av ekonomistaben. Övriga medarbetare och de som går i våra verksamheter, påverkas inte av vem som äger.

Ett långsiktigt fokus på kvalitet och utveckling är det enda sättet att bedriva utbildning och det är, och kommer alltid att vara AcadeMedias fokus – oavsett ägare.

När EQT köpte AcadeMedia 2010 skrev de en avsiktsförklaring. En sammanfattning av den finns här nedanför, vill du läsa hela så finns den här.

Även Mellby Gård har skrivit en avsiktsförklaring, den hittar du längre ner på den här sidan.

EQT om ägandet i AcadeMedia

EQT vill:
• att AcadeMedia ska vara en förebild när det gäller kvalitet i utbildningssektorn
• utveckla AcadeMedia med fokus på kvalitet, utveckling och tillväxt
• att AcadeMedia på ett mätbart sätt ska ha förbättrat sin kvalitet under den tid som EQT är ägare

Om EQT
EQT investerar i välskötta bolag med goda tillväxtmöjligheter. Bolaget bildades av Investor AB 1994 och är idag verksamma i Norden, tyskspråkiga Europa, delar av Östeuropa, USA och Asien. EQT är egentligen ett samlingsnamn för ett antal fonder med kapital från pensionsfonder, såsom de svenska AP-fonderna, institutioner och i vissa fall privatpersoner.

EQT:s idé är att via sina fonder äga och utveckla företag inom intressanta och framtidsinriktade branscher. AcadeMedia ägs av fonden EQT V som bland annat har Fjärde AP-fonden, Sjätte AP-fonden och Investor som investerare.

Bakgrund
Under våren 2010 förvärvade EQT aktierna i det börsnoterade utbildningsföretaget AcadeMedia. EQT ser utbildningssektorn som en av de viktigaste branscherna för framtiden. Behovet av högkvalitativ utbildning ökar på alla nivåer, för- och grundskola, gymnasieskola och inom vuxenutbildning.
I juni 2016 noterades AcadeMedia åter på Stockholmsbörsen och fler ägare kom in. EQT är kvar som största ägare även efter noteringen, med ett fortsatt starkt fokus på att tillsammans med de nya ägarna utveckla AcadeMedia vidare.

Mellby Gård om ägandet i AcadeMedia

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare med en entreprenörssjäl. Vi investerar i verksamheter som har tydlig tillväxtpotential. Vår strävan är att med våra resurser och långa tidshorisont bidra till att verksamheterna vi engagerar oss i fortsätter växa och förbättras, i Sverige och internationellt. Mellby Gårds verksamhet sträcker sig över ett spann av branscher: från tillverkningsindustrin och detaljhandeln till numera utbildningssektorn.

Vi är sedan tidigare engagerade inom svenskt utbildningsväsende på universitets- och forskningsnivå. Genom vårt engagemang i AcadeMedia får vi nu en möjlighet att bidra i hela utbildningskedjan. Vi är övertygade om att individens intresse och nyfikenhet för utbildning och kunskap grundläggs tidigt och om vi ska åstadkomma långsiktig förändring måste vi börja redan i förskolan.

AcadeMedia är norra Europas ledande fristående utbildningsaktör med verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Mellby Gård vill aktivt bidra till att AcadeMedia uppfyller sin vision om att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Mellby Gård kommer att verka för att AcadeMedias fria kassaflöde främst ska återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt.

Mellby Gårds ambition är enkel – vi vill bidra till att göra svensk utbildning bättre.

Läs mer i intervjun med Rune Andersson, grundare av Mellby Gård.

Innehållsansvarig

Uppdaterad