Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor, affärsutveckling, beslut om större investeringar, resultatuppföljning samt personal- och kommunikationsfrågor.

Här hittar du högupplösta bilder på AcadeMedias koncernledning.