AcadeMedias styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman och bolagets högsta verkställande organ med ansvar för bolagets förvaltning och organisation.