Född 1952. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Utredare i Regeringens översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Tidigare uppdrag: Landshövding i Jönköpings län. VD för Sveriges Kommuner och Landsting. Stadsdirektör i Södertälje kommun. Kommunchef i Täby. Styrelseledamot för SOS Alarm Sverige AB, KPA AB, SKL Kapitalförvaltning AB och Dagens Samhälle AB.

Innehållsansvarig

Uppdaterad