Född 1970. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Fil. dr. matematik, Oxford University, civilingenjör datavetenskap, Universitetet i Oslo samt MBA, INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på Technorocks AS. Styrelseledamot i Nordea Bank AB, Syncron International AB, Norsk Ringkringkasting AS (NRK) samt medlem i valberedningen för Telenor ASA.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Norsk Tipping AS, Statkraft AS, Aschehoug AS, Data Respons ASA, Dagbladet Medialab AS, Norman ASA.

Innehållsansvarig

Uppdaterad