Organisation

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag, vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, vi har också kontor i Göteborg.

Vi har valt att ha en liten central organisation, bara knappt 200 av våra 12 500 medarbetare är anställda på vad vi kallar ”koncernnivå”. Våra verksamheter, som Framtidsgymnasiet, Hermods, Pysslingen, Plushögskolan, Vittra och NTI-gymnasiet, har alla egna ledningar och drivs självständigt. Vi har vissa gemensamma funktioner, som exempelvis IT, lön, och ekonomi. Vi arbetar också alla utifrån samma kvalitets- och ledningssystem, AcadeMediamodellen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad