AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag, vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet. Vi har också förskolor i Norge och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, vi har också kontor i Göteborg.

Vi har valt att ha en liten central organisation, bara knappt 200 av våra 12 500 medarbetare i Sverige är anställda på vad vi kallar ”koncernnivå”. Våra verksamheter, som Framtidsgymnasiet, Hermods, Pysslingen, Plushögskolan, Vittra och NTI-gymnasiet, har alla egna ledningar och drivs självständigt. Vi har vissa gemensamma funktioner, som exempelvis IT, lön, och ekonomi.

Vi arbetar också alla utifrån samma kvalitets- och ledningssystem, AcadeMediamodellen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad