AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag

Vår storlek gör att vi kan samordna ett antal gemensamma funktioner vilket innebär att vi kan ägna mer tid och resurser åt varje barn, elev och deltagare. Sådana gemensamma funktioner är exempelvis kvalitet, HR, inköp, IT, ekonomi, kommunikation och ledningsfunktioner. Vi har central expertis inom dessa områden som alla våra verksamheter kan dra nytta av.

För oss handlar det om att använda så stor del av skolpengen som möjligt där den gör störst skillnad, det vill säga i klassrummen.

Vår bolagsstruktur

Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå AcadeMedias bolagsstruktur, eftersom företaget är uppbyggt av ett antal olika bolag. Att det är så beror på att AcadeMedia är ett stort företag som växt kraftigt både genom att starta egna verksamheter, och gå samman med andra företag.

Moderbolaget heter AcadeMedia AB och våra olika verksamheter är dotterbolag. Skoltillstånden ligger i våra dotterbolag och inte i moderbolaget. Att slå samman dotterbolag, eller lägga ner dem och låta deras verksamhet ingå i moderbolaget, är komplicerat och många hänsyn måste tas, inte minst vad gäller våra tillstånd från Skolinspektionen.

Att vi har olika bolag och varumärken inom AcadeMedia innebär också att vi kan vara tydliga mot elever, medarbetare, kommuner och leverantörer med respektive profil. En lärare på ProCivitas är anställd av ProCivitas, inte av AcadeMedia, samma sak gäller medarbetare på Pysslingen, LBS Kreativa gymnasiet, Eductus, Hermods och alla andra verksamheter. Denna struktur gör det enklare för exempelvis elever, Skolinspektionen och kommuner att förhålla sig till våra verksamheter.

Storleken skapar trygghet

Samtidigt som våra olika verksamheter och bolag har stor självständighet och handlingsfrihet när det gäller att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten finns AcadeMedia där som en trygghet och garant för ett antal olika saker. Vår gemensamma utbildningsgaranti är ett sådant exempel. Vi har resurserna att hjälpa till där det behövs, vilket skapar långsiktighet och stabilitet. AcadeMedia kan ses som ett stort paraply som skyddar när det blåser hårda vindar. Eller som en stolt förälder med många barn.

Storleken innebär inte bara att vi kan stötta de verksamheter som för tillfället är i behov av det, vi har också kapaciteten att göra långsiktiga investeringar och satsningar som finansieras av tidigare års vinster. Att enbart titta på ett enstaka bolags årsredovisning kan därför ge en skev bild av den ekonomiska verkligheten, då investeringar som är lönsamma på sikt ofta innebär förluster i början. Det kan exempelvis handla om att starta nya skolor inom ett av våra bolag.

Om du vill få en rättvisande bild av hela vår ekonomiska situation är det därför koncernresultatet, årsredovisningen för AcadeMedia AB (publ) som är relevant att granska.

Innehållsansvarig

Uppdaterad