Moderbolaget heter AcadeMedia AB och våra olika verksamheter är dotterbolag. Tillstånden att driva skola ligger i våra dotterbolag och inte i moderbolaget.

Verksamheten är uppdelad i fyra segment, förskolesegmentet, grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet och vuxenutbildningssegmentet.

Våra verksamheter har stor handlingsfrihet när det kommer till att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten. AcadeMedia som moderbolag finns som en garant för kontinuitet och kvalitet. I årsredovisningen för AcadeMedia AB  kan du läsa mer om koncernens resultat.

Innehållsansvarig

Uppdaterad