AcadeMedia grundades av, och består fortfarande av, människor som brinner för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle, med utbildning och lärande som grund. Människor som tror på förändring genom utbildning. För att manifestera vart vi är på väg så har vi ett strategiskt ramverk, Färdplan 2023, som tar ut en gemensam riktning för arbetet framåt.

I Färdplan 2023 tar vi sikte på att vara med och leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi tar avstamp i fyra målområden: lärande, attraktivitet (både för medarbetare och deltagare), effektivitet och innovation.

Vårt gemensamma mål är att alla som väljer någon av våra verksamheter ska lyckas. Förskolebarnet ska förberedas för att börja
skolan, både kunskapsmässigt och känslomässigt. Vi vill att hen ska längta till skolan, och första skoldagen kliva in i klassrummet och säga hej till sina nya klasskamrater och lärare med stor förväntan.

Grundskoleeleverna ska bli behöriga till gymnasiet och utvecklas från barn till tonåringar. När de sedan blir gymnasister får känslan de har första dagen gärna vara densamma som när de började grundskolan: förväntan, glädje och kanske lite nervositet. På gymnasiet blir de unga vuxna och förbereder sig för jobb eller högre utbildning.

Våra vuxna deltagare studerar för att ta nästa steg i livet. Det kan handla om vidareutbildning, karriärväxling eller att lära sig något helt nytt, som ett nytt språk och en ny kultur. Vår vision, vår mission och vår affärsidé stödjer allt detta.

Vår affärsidé

AcadeMedia utvecklar och driver ledande och tydliga utbildningsverksamheter under olika varumärken inom hela utbildningskedjan. Vi ska erbjuda attraktiva förskolor, skolor och vuxenutbildning med hög kvalitet.

Vår vision

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

Vår mission

AcadeMedias mission är Change through education.

Våra värderingar

AcadeMedias värderingar är mod, passion och tillit. Vi lägger ofta till meningen ”Tillsammans är vi starkare”, eftersom den så väl
sammanfattar vårt sätt att se på oss själva. ”Tillsammans är vi starkare” kom till inför en ledarkonferens 2012 och har sedan dess varit en viktig idé, och inställning, för koncernen. Många av våra varumärken har i tillägg egna värderingar som lever sida vid sida med AcadeMedias.

Våra mål

AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom
området lärande är ”100% – alla ska i mål”. Det kan vi bara nå genom att leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden
som koncernen är verksam i. Vi ska dessutom år 2023 vara Europas ledande och mest inflytelserika utbildningsföretag, vilket tar oss allt närmare vår vision att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

Här kan du ladda ner Färdplan 2023 >>

Innehållsansvarig

Uppdaterad