Företaget AcadeMedia bildades 1996. Den äldsta verksamheten inom AcadeMedia är dock mycket äldre än så.

Redan 1898 startade Hans Svensson Hermod ”Malmö Språk- och Handelsinstitut” som sedermera skulle utvecklas till det vi i dag känner som Hermods.

Många år senare, men ändå långt innan friskolor blev ett ord, startade nästa verksamhet som idag är en del av AcadeMedia. Året var 1968 och en rumänsk invandrare vid namn Mikael Elias startade NTI. Mikael Elias kom till Sverige 1955 och hans stora intresse var pedagogik, ett intresse som kom att prägla hela hans liv. Hans mest grundläggande tes var att alla individer kan lära – bara man har rätt inställning och rätt förutsättningar. En av hans deviser var ”Man kan bli vad man vill. Bara man vill”.

Hans devis lever kvar även i AcadeMedia. Vi vill i vår tur ge varje elev rätt förutsättningar, och erbjuda det som gör att just den eleven kan växa, lära och lämna oss lite klokare, kunnigare och mer kompetent än när eleven var när han eller hon kom till oss.

Några viktiga milstolpar i AcadeMedias historia.

1898

Hermods startar, då under namnet Malmö Språk- och handelsinstitut.

1968

NTI bildas. NTI var då främst en korrespondensskola för vuxna. NTI betyder Nordens Tekniker Institut, och man erbjöd enbart olika tekniska utbildningar.

1986

I mars startar Pysslingen sina första förskolor, Smörblomman och Järven i Nacka. De är de första förskolorna i Sverige som drivs av ett företag. Båda förskolorna finns kvar än idag.

1992

Friskolereformen införs. Ett stort antal entreprenörer startar egna skolor. Föräldrakooperativ, personalkooperativ, aktiebolag och stiftelser var och är vanliga bolagsformer. Många av de utbildningsföretag som i dag ingår i AcadeMedia startades av entreprenörer under 1990-talet.

1993

Vittra startar i Sollentuna.

1996

AcadeMedia bildas.

1998

IT-Gymnasiet startar.

2001

AcadeMedia noteras på Stockholmsbörsen. Företaget fick då en mängd små och stora ägare, handeln med aktien var dock ganska liten. Som mest hade AcadeMedia cirka 14 000 aktieägare.

2002

NTI-gymnasiet startar. Inriktningen är densamma som på NTI-Skolan, alltså teknik och media. Nu börjar NTI alltså jobba med gymnasieungdomar.

2004

Vi beslutar oss för att satsa mer på vuxenutbildning och köper flera företag som jobbar med just det. Ett av dem är Eductus, idag ett av våra största utbildningsföretag.

2007

Under åren från 2004 och 2007 fattas ett antal viktiga beslut för AcadeMedias framtid. Ett sådant är att AcadeMedia ska växa genom att köpa andra utbildningsföretag. Det är nu NTI:s historia går samman med AcadeMedias. 2007 köps NTI, som därmed blir AcadeMedias första egentliga friskolebolag.

Samma år köper AcadeMedia Knowledge Partner Syd AB och förstärker genom detta varumärket AcadeMedia Masters för KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar).
I augusti 2007 förvärvas Ljud & Bildskolan (LBS) och Drottning Blankas Gymnasieskola.

2008

2008 är ett viktigt år i AcadeMedias historia. Då går vi samman med företaget Anew Learning som bland annat äger Vittra, och bildar Sveriges största utbildningsbolag. Tack vare samgående har vi detta år över 20 000 elever och över 70 skolor. Verksamheten sträcker sig från förskola till högskola.

2009

Året då antalet skolor blir fler än 100.

2010

Det svenska företaget EQT köper 79,6% av aktierna i AcadeMedia, det amerikanska företaget Providence köper 17,7%. Resten av aktierna ägs av privatpersoner som valt att inte sälja till varken EQT eller Providence. Under andra halvåret avnoteras AcadeMedias aktier från Stockholmsbörsen.

2011

Pysslingen, ProCivitas, Plusgymnasiet och Plushögskolan blir en del av AcadeMedia. EQT blir ensam ägare till AcadeMedia.

2013

AcadeMedia tar över JB-grundskolorna Galären, Växthuset, Karin Boye och Björkenässkolan (tidigare JB Lödde) som tillsammans bildar AcadeMedias Fria Grundskolor. Även Designgymnasiet och KompetensUtvecklingsInstitutet blir en del av AcadeMedia.

2014

Stockholms Internationella Restaurangskola och KLARA Gymnasium går samman med AcadeMedia, liksom ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Hermods. Detta år tar AcadeMedia också steget utanför Sveriges gränser, när den norska förskolekedjan Espira blir en del av AcadeMedia.

2016
AcadeMedia tar nu det första internationella steget utanför Skandinaviens gränser när det tyska förskoleföretaget Joki blir en del av AcadeMedia. Joki, med sina åtta förskolor i München, ingår i AcadeMedia sedan 1 februari 2016. Den 15 juni återintroduceras AcadeMedia på Stockholmsbörsen, företaget blir publikt och fler ägare kommer in, bland annat familjeföretaget Mellby Gård.

2017
I april 2017 blir den tyska förskoleverksamheten Step Kids Education, Stepke, en del av AcadeMedia. Stepke har vid den här tidpunkten tio förskolor, varav tre mobila, i Brandenburg och Nordrhein-Westfalen.

I november 2017 blir utbildningsföretaget Vindora en del av AcadeMedia. I Vindora ingår Praktiska Gymnasiet, Hagströmska Gymnasiet och Vindora som bedriver vuxenutbildning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad