Chef gymnasiesegmentet sedan 2016. Chef grundskolesegmentet sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan.

Tidigare uppdrag: COO & CFO Nice Entertainment Group, President & COO MTG Studios.

Innehållsansvarig

Uppdaterad