Affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia sedan 2017. Jobbat på AcadeMedia sedan 2009. Chef förskola Tyskland sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag: Analytiker på Bure Equity, styrelseledamot i Textilia AB.

Kontakt: kristofer.hammar@academedia.se 

Innehållsansvarig

Uppdaterad