Ledningsstruktur

AcadeMedia är organiserat i fem verksamhetssegment, för- och grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, förskola Norge och förskola Tyskland.

Chef för för- och grundskolesegmentet är Lisa Oldmark (tf). I detta segment ingår verksamheterna Pysslingen Förskolor, Pysslingen Skolor och Vittra. Utbildningsdirektör för Pysslingen Förskolor är Ingela Kronbrink, för AcadeMedia grundskolor är det Iréne Blom.

Chef för gymnasiesegmentet Jens Eriksson. Anneli Hammarberg är utbildningsdirektör för Rytmus, Mikael Elias Gymnasium, Klara Gymnasium, SIR, Hermods, Sjölins Gymnasium och ProCivitas. Jimmy Kjellström är utbildningsdirektör för LBS, IT-Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Designgymnasiet, Drottning Blankas gymnasieskola, Plusgymnasiet, Framtidsgymnasiet och Didaktus.

Chef för vuxenutbildningssegmentet är Christer Hammar. I vuxenutbildningssegmentet ingår Hermods, NTI-skolan, Plushögskolan, Eductus, KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Utbildningsborgen, The Game Assembly, Sälj- och marknadshögskolan, EC Utbildning och Coachning och utveckling. Verksamhetsområdeschefer inom AcadeMedia Vux är Charlotte Vällfors, Christin Huber, Tomas Abrahamsson och Paul Nilsson.

Chef för segment förskola Norge är Marith Lambrechts och för segment förskola Tyskland är Kristofer Hammar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad