AcadeMedia fakta

Utbildning är grunden
till allt

AcadeMedias drivkraft är att bidra till ett mer hållbart samhälle med utbildning och lärande som grund. Här finns svar på ett antal av de frågor vi ofta får, och artiklar som handlar om vad vi konkret gör för att bidra, och hur vi ser att vi kan utveckla samhället, hela tiden med utbildning i fokus. Det kan handla både om olika politiska förslag, och om konkreta insatser inom skolans eller forskningens värld. En del är små och enkla både att beskriva och genomföra, andra är långsiktiga och betydligt med komplexa.