Det fria skolvalet driver inte segregationen

Ett ofta använt argument mot det fria skolvalet är att familjers möjlighet att välja skola är en drivande faktor för den ökande segregationen. Den 9 januari 2021 publicerade SvD en debattartikel som talar emot det. Artikeln bör gå att läsa för de flesta, om du förbrukat dina gratisartiklar på SvD:s webb kommer en mycket sammanfattning, godkänd av SvD, här. Du kan också prova att öppna den på en annan webbläsare.

Forskarna bakom artikeln är Peter Hedström, professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, samt senior research fellow vid Nuffield College i Oxford, och Selcan Mutgan, doktorand i analytisk sociologi vid Linköpings universitet.

Nedanstående siffror lyfts fram i artikeln.

Segregationen i skolorna i Stockholms stad

De två forskarna har använt det så kallade olikhetsindexet som är ett sätt att mäta segregation. Det anges som en siffra mellan 0 och 1, ju högre siffra, desto högre segregation. Indexet för andelen elever med utländsk bakgrund i grundskolorna i Stockholms stad var 2008 0,53. 2012 var den 0,54, 2017 hade den sjunkit till 0,52. Samma mått när det gäller andelen elever med lågutbildade föräldrar var 2008 0,51, 2012 var det 0,52 och 2017 var det 0,51. Enligt forskarna visar dessa siffror är att segregationens omfattning inte har förändrats de senaste tio åren.

Att närheten till hemmet är viktigt för valet av skola visar det faktum att medianavståndet mellan hem och skola 2017 var 500 meter för elever i årskurs 1-3, 700 meter för elever i årskurs 4-6 och 1 100 meter för elever i årskurs 7-9. Konsekvensen av det är att skolorna sociodemografiska sammansättning i stor utsträckning är densamma som bostadsområdets.

Samma år, alltså 2017, gick 33 procent av alla elever med utländsk bakgrund i en skola där mer än tre fjärdedelar av eleverna hade utländsk bakgrund. Bara två procent av elever med svensk bakgrund gick en skola där mer än tre fjärdedelar av eleverna hade utländsk bakgrund.

Definitioner

  • Utländsk bakgrund betyder att båda föräldrarna är födda utomlands.
  • Låg utbildning betyder nio års skolgång, eller mindre.

Innehållsansvarig

Uppdaterad