AcadeMedias vision
Vi leder utvecklingen av framtidens utbildning

Vår värdegrund
Mod, passion och tillit – tillsammans är vi starkare

Vårt mål
Vi ska vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling,

AcadeMedias fem största ägare är

Namn Säte Antal aktier Andel av kapital, %
Mellby Gård Sverige 22 178 141 21,0
Handelsbanken Fonder Sverige 8 738 091 8,3
Capital Group USA 7 897 375 7,5
Swedbank Robur Fonder Sverige 7 880 265 7,5
Nordea Fonder Finland 7 463 093 7,1

Antal skolenheter för perioden juli-okt 2020

Antal enheter Antal barn/elever
Förskolor 303 23 636
 – Sverige* 148 10 781
 – Norge 105 9 294
 – Tyskland 50 3 561
Grundskola* 75 23 198
Gymnasium 147 38 808
Summa 525 85 642

*) Det svenska grundskolesegmentet har ett antal grundskolor där det även finns en förskola i direkt anslutning. Dessa integrerade förskolor ingår formellt i grundskolesegmentet. I tabellen ovan har vi valt att inkludera dessa i siffran för förskolor. Därför kommer antalet enheter respektive antalet barn att skilja sig i tabellen ovan jämfört med vår formella externa rapportering som utgår från verksamhetens segmentstillhörighet.

AcadeMediakoncernen i siffror 2019/20 (1 juli 2019 – 30 juni 2020)*

Omsättning: 12 271 MSEK

Resultat efter skatt: 431 MSEK

Resultat per aktie: 4,09 kr

Utdelning per aktie: 1,50 kr

Utdelning totalt: 158 MSEK

Årssnitt Antal medarbetare: 17 595, motsvarande 12 686 heltidsanställda

*Siffrorna gäller koncernen, alltså Sverige, Norge

Innehållsansvarig

Uppdaterad