Hur används vinsten?

Om vi gör överskott går det mesta tillbaka in i verksamheten och våra skolor. En del används som buffert för att garantera en långsiktigt stabil verksamhet. Om vi nått våra kvalitetsmål och uppfyllt vår utdelningspolicy kan en del också delas ut till ägarna. Huvudregeln är dock alltid återinvestering i verksamheten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad