Hur gör AcadeMedia samhällsnytta?

Utbildning är avgörande för att bygga ett bättre samhälle. Det är därför AcadeMedia finns, vi gör allt vi kan för att erbjuda utbildningar som både uppfyller alla formella krav – och som gör skillnad för människor.

För att skapa förutsättningar för alla våra enheter att lyckas med detta har vi skapat AcadeMediamodellen, ett kvalitetsledningssystem som syftar till att skapa bästa tänkbara kvalitet i våra verksamheter. På länkarna nedan hittar du dels mer information om AcadeMediamodellen, dels några exempel på hur vi jobbar med den på våra enheter, från förskola till vuxenutbildning.

Läs mer om AcadeMediamodellen

Läs mer  ”KUI lägger grunden för framtidens vård- och omsorg”

Läs mer  ”Lärande organisationer gör att eleverna lyckas”

Läs mer ”Vittra anpassar resurserna efter elevernas behov

Läs mer ”Proaktiv uppföljning skapar delaktighet och yrkesstolthet

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad