Hur säkerställer AcadeMedia kvalitet i undervisningen?

God kvalitet är grunden för all vår verksamhet. För att kunna erbjuda bra undervisning i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar följer vi ständigt upp och utvecklar kvaliteten. För att göra det på ett bra sätt har vi utvecklat en särskild metod som vi kallar AcadeMediamodellen som bygger på ett antal framgångsfaktorer som används i hela vår koncern.

Läs mer om AcadeMediamodellen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad