På vilket sätt motverkar fritt skolval segregation?

Utan ett fritt skolval skulle eleverna hamna i den skola som ligger närmast där de bor. Då styr var familjen bor i vilken skola eleverna går i. Då kan det bli helt olika skolor man går i beroende på var man har råd att bo, plånboken kommer alltså att avgöra. Nu kan alla elever välja skola fritt i stället för att någon annan eller något annat avgör i vilken skola eleverna ska gå.

Innehållsansvarig

Uppdaterad