Vad är skolpeng?

Det är den peng som följer med eleven när hen väljer skola. Det är skolpengen som finansierar elevens utbildning oavsett om eleven går på en kommunal eller fristående skola. Skolpengen är olika stor i olika kommuner men ger alla elever möjlighet att välja skola, enligt det fria skolvalet.

Läs mer om skolpeng.

Innehållsansvarig

Uppdaterad