Vilka elever går i AcadeMedias skolor?

Det enkla svaret på den frågan är ”alla”. Alla är välkomna att söka till våra skolor och eftersom vi har många olika inriktningar på våra skolor speglar också våra elever samhället i stort. De kommer från olika bakgrunder och har olika intressen. Det eleverna har gemensamt är att de valt att söka någon av våra skolor.

Om man räknar in alla, från förskola till vuxenutbildning, har vi cirka 170 000 barn, elever och deltagare.

Bland våra grundskoleelever har 27 procent utländsk bakgrund, jämfört med 26 procent i hela landet. 68 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med 60 procent i hela landet.

Bland våra gymnasieelever har 34 procent utländsk bakgrund, jämfört med 31 procent i hela landet. 49 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med 52 procent i hela landet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad