Vår vision är att AcadeMedia ska vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Det betyder att vi behöver ha en god uppföljning och kontroll på vår verksamhet som gör det möjligt att jämföra våra resultat med andra utbildningsanordnare. Samtidigt behöver vi ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer innovation och utveckling.

Därför tar vår koncerngemensamma modell för kvalitetsarbetet fasta på sådant som gör att vi kan utbyta erfarenheter såväl internt inom AcadeMedia som med externa aktörer. Du kan läsa mer om våra gemensamma begrepp, vår gemensamma årsplanering för uppföljning och utvärdering och våra gemensamma resultatmått i vår kvalitetsrapport.

Innehållsansvarig

Uppdaterad